Strzelectwo

Środy strzeleckie 2022

Od 02.03.2022 na strzelnicy myśliwskiej w Kochcicach w każdą środę od godziny 15:00 rozpoczyna się cykl zawodów Środy strzeleckie.
Rozgrywane będą zgodnie z poniższym regulaminem:
 
  1. Konkurencje: SKEET, TRAP, MOP, DZIK, ROGACZ/LIS.
  2. Maksymalna ilość punktów: 400.
  3. Punktacja:
    a) konkurencje śrutowe – 60 rzutków 300 punktów (20 rzutków skeet, 20 rzutków trap, 20 rzutków MOP) – zgodnie z prawidłami PZŁ,
    b) konkurencje kulowe- 50 punktów dzik (5 przebiegów), 50 punktów rogacz/lis (3 strzały ze słupka do lisa, 2 strzały ze słupka do rogacza).
  4. Klasyfikacja: open.
  5. W finale sklasyfikowani będą zawodnicy uczestniczący w minimum 50% śród strzeleckich.
  6. Finał 24 lub 25 września 2022 (do uzgodnienia).
 
L.p.NAZWA ZAWODÓWDATAZAKRES STRZELAŃSĘDZIA GŁOWNY ZAWODÓWODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJE ZAWODÓWUwagi dot. klasyfikacji i udziału zawodników
1.Zawody Okręgowe Kół Łowieckih07.05.2022 r.100 % 5 – bój myśliwskiTomasz LizurejZarząd Okęgowy PZŁ w Częstochowie Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Częstochowie1. Reprezentacje 3 os. KŁ w klasie P i Open 2. Klasyfikacja drużynowa – Klasa P i Open 3. Klasyfikacja indywidualna M, P, J, D i Senior Zapisy do 02.05.2022 r. Otwarcie zawodów godz. 9: 00 Rozpoczęcie strzelań godz. 9:15
2.Puchar Jury Częstochowskiej14.05.2022 r.100 % 5 – bój myśliwskiBogdan KośnickiZarząd Okęgowy PZŁ w Częstochowie Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Częstochowie1. Klasyfikacja Indywidualna M, P, D, J, S 2. Zawody otwarte 3. Ilość zawodników – do 120* 4. Wpisowe – 250,00 PLN Zapisy do 09.05.2022r. Otwarcie zawodów godz. 8:30 Rozpoczęcie strzelań godz. 9:00
3.II Memoriał Marka Ziomka25.06.2022 r.100 % 5 – bój myśliwskiTomasz LizurejZarząd Okęgowy PZŁ w Częstochowie Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Częstochowie1. Klasyfikacja Indywidualna M, P, D, S 2. Zawody otwarte 3. Ilość zawodników – do 120* 4. Wpisowe – 250,00 PLN Zapisy do 20.06.2022 r. Otwarcie zawodów godz. 8:30 Rozpoczęcie strzelań godz. 9:00
4.Turniej Trzech StrzelnicELIMINACJE Wrocław 19.03.2022r PÓŁFINAŁ Opole-Grudzice 23.04.2022r. FINAŁ Częstochowa 09.07.2022r.Wielobój śrótowy 100 rzutków / 4 osie Krąg 25 Oś 25 2 x Parkur 25Tomasz LizurejZarząd Okęgowy PZŁ w Częstochowie Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Częstochowie

1. Klasyfikacja Indywidualna M, P, D, J, S 2. Zawody otwarte 3. Zapisy w dniu zawodów 4. Wpisowe – 200,00 PLN Zapisy od 7:30 – 8:45 Otwarcie zawodów godz. 9:00 Rozpoczęcie strzelań godz. 9:15

 

Uwagi i opis:
Pozycja nr 2, 3, 4 – Organizator rezerwuje miejsce na liście uczestników tylko tym Kolegom/ Koleżankom, którzy odpowiednio na:
– Puchar Jury Częstochowkiej – do dnia 09.05.2022r. – data wpływu wpisowego w kwocie 250,00 PLN
– II Memoriał Marka Ziomka – do dnia 20.06.2022r. -data wpływu wpisowego w kwocie 250,00 PLN
– Turniej Trzech Strzelnic FINAŁ – zapisy w dniu zawodów – wpisowe 200,00 PLN

na konto bankowe ZO PZŁ w Częstochowie Bank PKO S.A. II O/CZĘSTOCHOWA 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209, dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego z podaniem imienia i nazwiska, klasy, okręgu i nr leg. PZŁ.

Zgłoszenia przesyłamy na adres e-mail: zo.czestochowa.strzelectwo@gmail.com

Niezapisani uczestnicy będą dopisani na liście startowej pod warunkiem wolnych miejsc w dniu zawodów celem dopełnienia do wskazanej liczby zawodników.

W razie nieuczestniczenia w zawodach wpisowe nie będzie zwracane – istnieje możliwość zmiany zawodnika w miejsce nieobecnego.

Pozycja nr 1, 2 – zawodnik / zawodniczka zdobywa tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” obligatoryjnie, jeśli uzyska 425/500 pkt. dla mężczyzn i 400/500 pkt. dla kobiet lub lepszy zgodnie z § 58 Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ.

· Do wszystkich zawodów zostaną opracowane regulaminy, które będą obowiązywały w dniu zawodów;
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian organizacyjnych w regulaminie o czym zostaną poinformowani uczestnicy przy oficjalnym rozpoczęciu imprezy.

Uzgodniono i zaopiniowano
Zatwierdził:
Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Częstochowie

Środy strzeleckie 2022 - Wyniki

Nazwisko i imię

02.03.22

09.03.22

16.03.22

23.03.22

06.04.22

20.04.2022

27.04.22

Jakubiec Adam

 

230

250

220

225

261

210

Kasprzyk Adam

344

359

321

317

326

305

 

Lizurej Tomasz

 

275

305

    

Trojakowski Stanisław

298

305

320

312

330

294

297

Kwiatkowski Miłosz

 

299

334

    

Kalinowski Adam

 

215

209

256

  

211

Uchnast Michał

 

185

250

   

195

Świąć Artur

   

298

341

  

Ledwoń Tomasz

   

255

   

Bednarski Tomasz

    

355

  

Mielczarek Krzysztof

    

294

  

Szewczyk Tomasz

    

85

 

125

Barański Paweł

    

210

  

Rozpondek Przemysław

    

283

  

Sztangierski Paweł 

    

230

  

Włodarczyk Remigiusz

     

374

 

Wolnik Ryszard

      

135

Galeria