Obwody łowieckie

Aplikacja prezentująca podział województwa śląskiego na obwody łowieckie obowiązujący od 1 kwietnia 2022r.
zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 grudnia 2021r.