Strzelnica

Komunikaty

Zmiana organizacji funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej

W związku z pismem Zarządu STRZELNICA SP. Z O.O. w Kochcicach informujemy, że od dnia 22.02.2021r. oś strzelecka Rogacz nie będzie czynna z uwagi na remont kulochwytu oraz przesłon.

Zarząd STRZELNICA SP. Z O.O. w Kochcicach pragnie poinformować również, że w związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami każdy członek PZŁ musi dokonać wcześniejszej rezerwacji poszczególnych osi strzeleckich oraz stanowisk strzeleckich. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie na numer tel. 734 149 201 lub mailowo recepcja@osr-strzelnica.pl

W przypadku braku dokonania rezerwacji przez członków PZŁ nie zostanie on wpuszczony na teren strzelnicy.

Rezerwacja obowiązuje od dnia 01.03.2021r. do odwołania.

______________________________________________________________

WYKAZ IMPREZ STRZELECKICH 2021 PDF

Istotne sprawy można zgłaszać do Zarządu Okręgowego Częstochowa: 

 • pod numerem telefonu – (34) 324 24 54 
 • na adres e-mail – zo.czestochowa@pzlow.pl

Lub do opiekuna strzelnicy – p. Dariusz Kuroń, tel. 734 149 212

UWAGA!
Zarządca strzelnicy zastrzega sobie zmianę terminów spowodowaną sytuacją pandemiczną jak i funkcjonowaniem strzelnicy, o czym będzie informował.

Cennik

Osie: skeet- trap – bażant – zając – rogacz/lis – dzik

 • Wstęp dla zrzeszonych w PZŁ – 20,00 zł/osoba
 • Wynajęcie instruktora – 50,00 zł/godz.
 • Tarcze – zapewnia Zarząd Okręgowy w Częstochowie
 • Rzutki zwykłe – 0,70 zł
 • Rzutki Trap olimpijski – 1,00 zł *
  *Cena w karnecie – 0,80 zł
 • Karnet 1000 rzutek + wstęp gratis na trap olimpijski – 800,00 zł
 • Obsługa pracownika technicznego – 50,00 zł/godz.
 • Wynajęcie broni myśliwskiej – 100,00 zł/godz.
 • Wydanie zaświadczenia dotyczącego przystrzelania broni – 50,00 zł