Strzelnica

Komunikaty

Zmiana organizacji funkcjonowania Strzelnicy Myśliwskiej

W związku z pismem Zarządu STRZELNICA SP. Z O.O. w Kochcicach informujemy, że od dnia 22.02.2021r. oś strzelecka Rogacz nie będzie czynna z uwagi na remont kulochwytu oraz przesłon.

Zarząd STRZELNICA SP. Z O.O. w Kochcicach pragnie poinformować również, że w związku z sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami każdy członek PZŁ musi dokonać wcześniejszej rezerwacji poszczególnych osi strzeleckich oraz stanowisk strzeleckich. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie na numer tel. 734 149 201 lub mailowo recepcja@osr-strzelnica.pl

W przypadku braku dokonania rezerwacji przez członków PZŁ nie zostanie on wpuszczony na teren strzelnicy.

Rezerwacja obowiązuje od dnia 01.03.2021r. do odwołania.

______________________________________________________________

WYKAZ IMPREZ STRZELECKICH 2021 PDF

Istotne sprawy można zgłaszać do Zarządu Okręgowego Częstochowa: 

  • pod numerem telefonu – (34) 324 24 54 
  • na adres e-mail – zo.czestochowa@pzlow.pl

Lub do opiekuna strzelnicy – p. Dariusz Kuroń, tel. 734 149 212

UWAGA!
Zarządca strzelnicy zastrzega sobie zmianę terminów spowodowaną sytuacją pandemiczną jak i funkcjonowaniem strzelnicy, o czym będzie informował.