Kontakt

Zarząd Okręgowy

Zarząd Okręgowy
Częstochowa


Jasnogórska 102a
42-217 Częstochowa
zo.czestochowa@pzlow.pl
NIP: 526 030 04 63

Telefony

ZO PZŁ Częstochowa:
tel: (34) 324 24 54
fax: (34) 324 24 54

Przewodniczący:

tel: (34) 324 12 16

Numer Alarmowy „Dziki w mieście” 
tel. 725 000 112

Godziny urzędowania

Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

ze względu na pandemię COVID19 przyjęcia interesantów
odbywają się w środy w godzinach 9:00 – 13:00

Regon: 00074227900056
NIP: 526-030-04-63
Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209