Kapelan okręgowy

Ks. Piotr Mizera urodził się 08 kwietnia 1965 w Wieluniu. Swoje dzieciństwo i młodość spędził w Sosnowcu, gdzie mieszkał wraz z rodziną przez prawie 18 lat.

W roku 1985 po zakończeniu nauki w szkole średniej – Technikum Energetycznym, rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze częstochowskiej 19 maja 1991 roku z rąk Biskupa Stanisława Nowaka.

W latach 1992 – 1997 studiował na wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na kierunku Muzykologia Kościelna. Studia te uzupełnił edukacją podyplomową z zakresu chór mistrzostwa na wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył w roku 1998. W czasie studiów wielokrotnie uczestniczył jako solista chóru akademickiego w międzynarodowych festiwalach muzyki sakralnej /m. in. Włochy, Francja, Niemcy, Polska/. 

W latach 1996 do 2005 ks. Piotr Mizera pełnił funkcję wychowawcy alumnów oraz podjął pracę wykładowcy i dyrygenta chóru w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. W 2005 roku udał się z posługą duszpasterską do Diecezji Sale w Australii, którą sprawował przez kolejne cztery lata. Po powrocie do kraju w 2009 roku wykonywał obowiązki duszpasterskie w kolejnych parafiach Archidiecezji Częstochowskiej. Obecnie jest proboszczem parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Porębie k/Zawiercia.

W roku 2019 ks. Arcybiskup Wacław Depo, mając na uwadze dobro duchowe osób zrzeszonych w Okręgu Łowieckim w Częstochowie, powierzył księdzu Piotrowi Mizerze pełnienie funkcji kapelana myśliwych tegoż Okręgu.