Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Częstochowa

EGZAMIN DLA NOWO WSTĘPUJĄCYCH

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie zawiadamia, że egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy odbędą się w dniach:

– 16 czerwiec 2023r. – o godz. 09.00 – egzamin testowy

– 16 czerwiec 2023r. – o godz. 12.00 – egzamin ustny

– 17 czerwiec 2023r. – o godz. 09.00 – egzamin strzelecki

Bardzo prosimy o przybycie na egzamin na godz. 8.30.

Egzamin testowy oraz egzamin ustny odbędą się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

Egzamin strzelecki odbędzie się na Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach, ul. Lubliniecka 9, 42-713 Kochcice.

Wszystkich kandydatów prosimy o złożenie poniższego wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Wypełniony i podpisany wniosek prosimy o przesłanie na adres mailowy: zo.czestochowa@pzlow.pl do dnia 13 czerwca 2023r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Brak złożonego wniosku spowoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu!!!

Osoby odbywające kurs w Zarządzie Okręgowym w Częstochowie, przystępujące po raz pierwszy do egzaminu nie dokonują żadnych opłat za egzamin.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego oraz osoby przystępujące do egzaminu ale odbywające kursy w innych Zarządach Okręgowych,  prosimy o dokonanie przelewu na poniższy rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie do dnia 13.06.2023r.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Koszt egzaminu poprawkowego wynosi: 200zł.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp