EGZAMIN DLA NOWO WSTĘPUJĄCYCH

EGZAMIN DLA NOWO WSTĘPUJĄCYCH

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie zawiadamia, że egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy odbędą się w dniach:

– 24 lipiec 2021r. – o godz. 09.00 – egzamin testowy

– 24 lipiec 2021r. – o godz. 12.00 – egzamin ustny

– 25 lipiec 2021r. – o godz. 09.00 – egzamin strzelecki

Bardzo prosimy o przybycie na egzamin na godz. 8.30.

Egzamin testowy oraz egzamin ustny odbędą się w Klubie POLITECHNIK Politechniki Częstochowskiej Aleja Armii Krajowej 23/25, 42-218 Częstochowa.

Egzamin strzelecki odbędzie się na Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach, ul. Lubliniecka 9, 42-713 Kochcice.

Wszystkich kandydatów, którzy nie złożyli wcześniej wniosku o dopuszczenie do egzaminu, prosimy o jego wypełnienie i podpisanie  oraz odesłanie na adres mailowy: zo.czestochowa@pzlow.pl do dnia 21 lipca 2021r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Brak złożonego wniosku spowoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu!!!

Osoby odbywające kurs w Zarządzie Okręgowym w Częstochowie, przystępujące po raz pierwszy do egzaminu nie dokonują żadnych opłat za egzamin.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego oraz osoby przystępujące do egzaminu ale odbywające kursy w innych Zarządach Okręgowych,  prosimy o dokonanie przelewu na poniższy rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie do dnia 21.07.2021r

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Koszt egzaminu poprawkowego wynosi: 200zł.

 

Zarząd Okręgowy PZŁ  w Częstochowie przypomina również o przestrzeganiu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z normami sanitarnymi COVID-19 podczas egzaminu.