Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie zawiadamia, że egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy odbędą się w dniach:

– 12 kwiecień 2024r. – o godz. 09.00 – egzamin testowy

12 kwiecień 2024r. – o godz. 12.00 – egzamin ustny

14 kwiecień 2024r. – o godz. 09.00 – egzamin strzelecki

Bardzo prosimy o przybycie na egzamin na godz. 8.30.

Egzamin testowy oraz egzamin ustny odbędą się w Starostwie Powiatowym w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa.

Egzamin strzelecki odbędzie się na Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach, ul. Lubliniecka 9, 42-713 Kochcice.

Wszystkich kandydatów prosimy o złożenie poniższego wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Wypełniony i podpisany wniosek prosimy o przesłanie na adres mailowy:  kursy.czestochowa@pzlow.pl  do dnia 9 kwietnia 2024r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Brak złożonego wniosku spowoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu!!!

Osoby odbywające kurs w Zarządzie Okręgowym w Częstochowie, przystępujące po raz pierwszy do egzaminu nie dokonują żadnych opłat za egzamin.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego oraz osoby przystępujące do egzaminu ale odbywające kursy w innych Zarządach Okręgowych,  prosimy o dokonanie przelewu na poniższy rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie do dnia 10.11.2023r.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Koszt egzaminu poprawkowego wynosi: 200zł.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱