Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej

W związku z zakończonym okresem polowań na sarny rogacze w myśl postanowień  art.42 d Ustawy z dnia 13 października 1995. „Prawo łowieckie” oraz uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” z poźn. zm., Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie informuję, że w dniu 26 listopada 2021r. zostanie przeprowadzona ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej.

 

Ocena odbędzie się w siedzibie sześciu  Nadleśnictw, tj. Złoty Potok, Kłobuck, Olesno, Koszęcin, Koniecpol, Herby oraz na Strzelnicy Myśliwskiej w Kochcicach (wg załącznika). Członkowie Okręgowej Komisji Oceny Prawidłowości odstrzału oceniać będą prawidłowość odstrzału saren rogaczy pozyskanych w obwodach łowieckich na terenie okręgu Częstochowa w sezonie 2021/2022.

 

Zarządy Kół zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia do poszczególnych komisji arkuszy oceny prawidłowości odstrzału (wg załącznika) najpóźniej w dniu oceny. Druki należy wypełnić w sposób czytelny, bez skreśleń i muszą one zawierać całość potrzebnych komisji informacji. Trofea nieoznakowane będą oceniane jako ostatnie w danym dniu. Przypominam, że na każdy obwód łowiecki należy złożyć osobny arkusz oceny, druki niezgodne z przesłanym załącznikiem nie będą honorowane, a komisje odstąpią od oceny trofeów.

 

Z przyczyn pandemicznych w pracy komisji może brać udział tylko jeden przedstawiciel Koła Łowieckiego. Apeluję do Kolegów o poszanowanie wszelkich wytycznych związanych z pandemią, a ich przestrzeganie niech będzie objawem wzajemnego szacunku Braci Myśliwskiej.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór

Arkusz oceny prawidłowości odstrzału

Ocena 11-2021 Rogacze komisje Nadleśnictwa

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱