Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Inne dokumenty

  1. Uchwała nr IV 24 2017 Okręgowej Rady Łowieckiej w Częstochowie w sprawie kryteriów selekcji osobniczej zwierząt łownych w Okręgu Częstochowskim PZŁ