Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Składka członkowska PZŁ na rok 2021

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie informuje, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej Nr 317/2020 z dnia  22 września 2020 roku  wysokość składki PZŁ na rok 2021 wynosi:

składka normalna – 403zł (360zł +43zł ubezpieczenie) 

składka ulgowa 50% – 223zł  (180zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

składka ulgowa 25% – 133zł  (90zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia  

Na podstawie  § 181 pkt.3  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

Ze względu na obowiązywanie ograniczeń na obszarze RP oraz ciągłym wzrostem liczby zakażeń wśród ludzi wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie ma możliwości opłacania składek członkowskich w kasie Zarządu. Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2021 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2020 R.

Koła Łowieckie mają obowiązek przesłać listę opłaconych składek, według załączonego wzoru w oryginale do dnia 15 grudnia br. Na podstawie przesłanych list uprawnionemu przedstawicielowi Koła Łowieckiego zostaną wydane hologramy do legitymacji, które należy przekazać myśliwym, którzy opłacili składkę.

Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.

W przypadku braku wpłaty składki PZŁ, prosimy o wpisanie w rubryce wysokość składki – adnotację „wpłata indywidualna”.

                                                                                  Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                  Darz Bór

Lista opłaconych składek