Sprawozdanie ŁOW-1 za rok 2023/2024

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie poniżej załącza następujące druki sprawozdań:

  1. Sprawozdanie ŁOW-1-2023_2024
  2. Załącznik do sprawozdania ŁOW-1 dot. m.in. kłusownictwa
  3. INSTRUKCJA ŁOW-1
  4. Sprawozdanie finansowe _Bilans KŁ
  5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i kosztów
  6. Arkusz inwentaryzacyjny
  7. Druki – Bilans Koła Rachunek zysków i strat Załącznik CIT-8 – które należy złożyć razem ze sprawozdaniem CIT-8 do Urzędu Skarbowego
  8. Druk budżetu

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w sprawozdaniu ŁOW-1 dział 3 – przychody i koszty – należy wypełnić w zaokrągleniu do 1 zł, natomiast sprawozdanie finansowe (bilans) Koła Łowieckiego, należy  wypełnić w złotych i groszach.

Załącznik do ŁOW-1 Koło winno przekazać do Zarządu Okręgowego PZŁ właściwego dla położenia obwodu łowieckiego.

Termin złożenia sprawozdania ŁOW-1 (pkt.1), sprawozdania finansowego(pkt.4 i 6), załącznika do ŁOW-1 (pkt.2) oraz budżetu (pkt. 8) upływa z dniem  20 kwietnia 2024 roku.

Sprawozdanie ŁOW-1 wraz załącznikami można przesłać również drogą mailową na adres: zo.czestochowa_finanse@pzlow.pl

Z uwagi na krótki termin złożenia sprawozdania zbiorczego ze wszystkich kół prosimy o dotrzymanie terminu składania sprawozdań.

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱