Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Wycena Medalowa Trofeów Łowieckich oraz dodatkowy termin oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w sezonie 2021/2022

Wypełniając dyspozycję art.42 d Ustawy z dnia 13 października 1995 „Prawo łowieckie” oraz uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” z poźn. zm., Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie wyznacza drugi, dodatkowy termin oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w sezonie 2021/2022 pozyskanych w obwodach łowieckich na terenie okręgu Częstochowa na dzień 08 kwietnia 2022r. na godz. 15.00 – 18.00 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, ul. Jasnogórska 102a, 42-200 Częstochowa.

Komisja Oceny Prawidłowości Odstrzału w tym dniu równocześnie będzie rozpatrywać odwołania od oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów. Myśliwi, którzy złożyli odwołanie proszeni są o przybycie do siedziby Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, ul. Jasnogórska 102a w dniu 08.04.2022r. na godz. 15:00.

Informuję, iż nieprzedstawienie trofeum do oceny może spowodować wszczęcie postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym, natomiast niedostarczenie trofeów do oceny ponownej w/w terminie oznacza akceptację wyników przeprowadzonej oceny pierwszej i może wiązać się z nałożeniem kar ustawowych.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje również, iż w dniu 08 kwietnia 2022r. o godzinie 15:00 odbędzie się  Wycena Medalowa Trofeów Łowieckich pozyskanych na terenie okręgu częstochowskiego. Wycena odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, ul. Jasnogórska 102a.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie  prosi o obowiązkowe przedstawienie trofeów do wyceny.  Bardzo prosimy również o dostarczenie trofeów medalowych z lat poprzednich, które nie zostały wycenione.

Zarząd Okręgowy PZŁ  w Częstochowie przypomina również o przestrzeganiu i zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny zgodnie z normami sanitarnymi COVID-19.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp