Wycena Medalowa Trofeów Łowieckich oraz drugi termin oceny prawidłowości odstrzału jeleni i danieli byków w sezonie 2023/2024

Wypełniając dyspozycję art.42 d Ustawy z dnia 13 października 1995 „Prawo łowieckie” oraz uchwały NRŁ nr 582 z dnia   15 luty 2023r. w sprawie przyjęcia zmian w „Zasadach selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie zgodności odstrzału” z poźn. zm., Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Częstochowie wyznacza drugi termin oceny prawidłowości odstrzału rogaczy, jeleni i danieli byków w sezonie 2023/2024 pozyskanych w obwodach łowieckich na terenie okręgu Częstochowa oraz termin oceny ponownej trofeów zgodnie z odpowiednimi wnioskami Kolegów myśliwych na dzień  06 czerwiec 2024r. na godz. 14.00 – 14.30 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, ul. Jasnogórska 102a, 42-200 Częstochowa.

Informuję, iż nieprzedstawienie trofeum do oceny może spowodować wszczęcie postępowania przed rzecznikiem dyscyplinarnym, natomiast niedostarczenie trofeów do oceny ponownej w/w terminie oznacza akceptację wyników przeprowadzonej oceny pierwszej i może wiązać się z nałożeniem kar ustawowych.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje również, iż w dniu 06 czerwiec 2024rw godz. 14.30 – 17.00 odbędzie się Wycena Medalowa Trofeów Łowieckich pozyskanych na terenie okręgu częstochowskiego. Wycena przeprowadzona zostanie w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie, ul. Jasnogórska 102a.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie za obowiązkowe uznaje przedstawienie do wyceny medalowej trofeów, które zostały zakwalifikowane do medalu w czasie prac poszczególnych komisji oceny prawidłowości odstrzału w ostatnim sezonie. Dotyczy to również trofeów nie wycenionych pochodzących z lat poprzednich, bądź gatunków innych niż zwierzyna płowa.

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱