Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Wysokość składki członkowskiej na 2023 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie informuje, że na posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 29 września 2022 r. została podjęta uchwała w sprawie ustalenia składki członkowskiej na 2023 r.

Wysokość składki:

– składka normalna – 503zł (460zł +43zł ubezpieczenie) 

– składka ulgowa 50% – 273zł  (230zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70rok życia;

– składka ulgowa 25% – 158zł  (115zł +43zł ubezpieczenie)  przysługująca członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80 rok życia.

Na podstawie  § 124 pkt. 4  członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem koła macierzystego, a członek niestowarzyszony wyłącznie na konto bankowe naszego Zarządu.

 Bardzo prosimy o uiszczenie wszelkich  należności wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego Zarządu Okręgowego.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

TERMIN OPŁACENIA SKŁADKI NA ROK 2023 UPŁYWA  Z DNIEM 31.12.2022r.

Koła Łowieckie mają obowiązek przesłać listę opłaconych składek, według załączonego wzoru w oryginale do dnia 15 grudnia br. Na podstawie przesłanych list uprawnionemu przedstawicielowi Koła Łowieckiego zostaną wydane hologramy do legitymacji, które należy przekazać myśliwym, którzy opłacili składkę.

Lista opłaconych składek

Przy czym, za osoby zamieszkałe na terenie innego okręgu, należy sporządzić listy oddzielnie i przesłać do właściwego okręgu według miejsca zamieszkania członków PZŁ.

W przypadku braku wpłaty składki PZŁ, prosimy o wpisanie w rubryce wysokość składki – adnotację „wpłata indywidualna”.                                                                              

 

                                                            Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                  Darz Bór

Udostępnij
Twitter
WhatsApp