Wytyczne w sprawie sposobu postępowania w przypadkach występowania zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących

Wytyczne w sprawie sposobu postępowania w przypadkach występowania zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie, poniżej zamieszcza w celach informacyjnych – wytyczne w sprawie sposobu postępowania w przypadkach występowania zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących, agresywnych, bezpańskich oraz uczestniczących w wypadkach drogowych, przesłane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Częstochowie.

Wytyczne w sprawie sposobu postępowania w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt dziko żyjących