XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę z reprezentacją Myśliwych

XXV Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę z reprezentacją Myśliwych

W sobotę 18 września łowczy krajowy Paweł Lisiak jako reprezentant myśliwych wziął udział w XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę. W pielgrzymce uczestniczył również Edward Siarka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. W tym roku mottem pielgrzymki były słowa bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: „Przyroda to najpiękniejszy uniwersytet”.

Pielgrzymi wzięli udział w konferencji duchowej na Wałach Jasnogórskich. Słowo do zgromadzonych wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski. Głównym punktem wydarzenia była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Lityńskiego, delegata episkopatu ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do uczestników jubileuszowej pielgrzymki pracowników leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, gospodarki wodnej, parków narodowych i ochrony środowiska specjalny list. „Współczesne wyzwania związane z ociepleniem klimatu jeszcze bardziej uzmysławiają, jak wielkie znaczenie mają obszary leśne” podkreślił prezydent, dziękując tym, którzy „pieczołowicie gospodarują wielkim dobrem narodowym, jakie stanowią polskie lasy oraz troskliwie ochraniają nasze zasoby przyrodnicze”.

Jubileusz pielgrzymki oraz beatyfikację kardynała Wyszyńskiego uczestnicy uczcili sadząc purpurowy buk obok Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego.

Fot. Krzysztof Szpetkowski