Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zapisy na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowa ogłasza, iż rozpoczynamy zapisy na kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania. Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: kurspzl2021@gmail.com. Bardzo prosimy w tytule wskazać nazwę kursu natomiast w zgłoszeniu o podanie imienia i nazwiska, numer telefonu oraz aktualny adres mailowy. Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 08.09.2022r.

Termin rozpoczęcia kursu od 12.09.2022r. Szczegółowy plan szkolenia zostanie podany w późniejszym terminie.

Koszt kursu 750 zł, w tym:

  1. Wykłady,
  2. Egzaminy: pisemny, ustny,
  3. Materiały szkoleniowe.

Opłatę należy uiścić na konto ZO PZŁ w Częstochowie nr:

 Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa     11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Tytuł przelewu: imię i nazwisko, kurs dla selekcjonerów

Osoby, które chciałyby otrzymać F-VAT za kurs, proszone są o przesłanie e-maila na adres: zo.czestochowa_finanse@pzlow.pl z taką informacją przed dokonaniem płatności.

Po przesłaniu zgłoszenia oraz po  zaksięgowaniu wpłaty na koncie ZO PZŁ Częstochowa uczestnik zostanie wpisywany na listę kursantów.

W przypadku dokonania wpłaty, a nie uczestniczenia w szkoleniu o zwrot wpłaconej kwoty należy ubiegać się pisemnie w terminie 1 m-ca od dnia zakończenia kursu. W przeciwnym razie wpłacona kwota nie będzie podlegała zwrotowi.

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp