Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

EGZAMIN DLA SELEKCJONERÓW

Zarząd Okręgowy PZŁ w Częstochowie zawiadamia, że egzaminy dla osób ubiegających się o uzyskanie selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania oraz egzamin poprawkowy odbędą się w dniu:

– 24 września 2022r. –  o godz. 09.00 – egzamin testowy

– 24 września 2022r. – o godz. 12.00 – egzamin ustny

Bardzo prosimy o przybycie na egzamin na godz. 8.30.

Egzamin testowy oraz egzamin ustny odbędą się w Klubie POLITECHNIK Politechniki Częstochowskiej, Aleja Armii Krajowej 23/25, 42-218 Częstochowa.

Wszystkich kandydatów, którzy nie złożyli wcześniej wniosku o dopuszczenie do egzaminu, prosimy o jego wypełnienie i podpisanie  oraz odesłanie na adres mailowy: zo.czestochowa@pzlow.pl  do dnia 21.09.2022r.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu

Brak złożonego wniosku spowoduje brak możliwości przystąpienia do egzaminu!!!

Osoby odbywające kurs w Zarządzie Okręgowym w Częstochowie przystępujące po raz pierwszy do egzaminu nie dokonują żadnych opłat za egzamin.

Osoby przystępujące do egzaminu poprawkowego oraz osoby przystępujące do egzaminu ale odbywające kursy w innych Zarządach Okręgowych,  prosimy o dokonanie przelewu na poniższy rachunek bankowy Zarządu Okręgowego PZŁ w Częstochowie do dnia 21.09.2022r.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. II O/Częstochowa 11 1240 2252 1111 0000 3158 4209

Koszt egzaminu poprawkowego wynosi: 200zł.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Darz Bór.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp